Felhasználási feltételek

 • (CWL)Klán Képfeltöltő adminisztrátora fenntartja a jogot a képek elérhetetlenné tételét illetve végleges törlését illetôen, ha azok biztonsági kockázatot jelentenek a szerver stabilitásának tekintetében illetve ha feltöltésükkel a felhasználó súlyosan megsértette a szabályzat azon rendelkezéseit, amelyek egyértelmûen rendelkeznek arról, hogy szigorúan tilos minden nemû pornográf illetve illegális tartalom megosztása a rendszeren keresztül vagy a rendszer közvetítésével. Továbba a törlés illetve elérhetetlenné tétel jogát azon képek esetében is fenntartja az adminisztrátor, amelyek feltöltése indokolatlanul nagy sávszélességet vesz igénybe, veszélyeztetve a szerver és a többi kiszolgáló rendszer stabilitását. Tiltott ezen kívül, olyan képek megosztása, amelyek kompromittálhatnak másokat. Tilos olyan személyekrôl készült fotók közzététele a rendszeren keresztül, amelyek megosztásába a képen szereplô személy vagy személyek nem egyeztek bele. A személyiségi jogokat kötelessége mindenkinek figyelembe venni a rendszer használata során.A Felhasználó a (CWL)Klán Képfeltöltő oldal használatával elfogadja és magára nézve kötelezônek tekinti az alábbi feltételeket. A Felhasználó kizárólagos felelôsséggel tartozik az általa feltöltött anyagokért. Szolgáltató a szolgáltatás segítségével közzétett adatokért, képekért, sem más információkért felelôsséget nem vállal. A szolgáltatás segítségével közölt adatok megbízhatóságával, hitelességével, minôségével kapcsolatban a Szolgáltató semmiféle kontrollt nem végez. A Szolgáltató nem vonható felelôsségre az oldalon Felhasználó által elhelyezett információkból következô esetleges káresemények miatt. A Szolgáltatás használatából eredô közvetlen, vagy közvetett kárért a Szolgáltatót felelôsség nem terheli. A Szolgáltató a Felhasználó által feltöltött anyagokat elôzetes figyelmeztetés nélkül törölheti, a szolgáltatást bármikor korlátozhatja vagy megszüntetheti. Az alábbi tartalmak feltöltése a szolgáltatással történô visszaélésnek minôsül, ezért ezekhez nem használható a szolgáltatásunk: Pornográf vagy egyéb, csak felnôtteknek szóló képek. A hatályos magyar törvények és rendelkezések szerint illegális tartalmak. Jogvédett képek, amennyiben a jogtulajdonos írásos beleegyezô nyilatkozata nem áll rendelkezésre. .
 • Az üzemeltetô semmilyen jellegû felelôsséget nem tud vállalni a feltöltött adatok biztonságáért illetve azok folyamatos elérhetôségéért. A webhely üzemeltetôje nem vállal felelôsséget a feltöltött képekért. Az esetleges jogi felelôsségvállalás minden esetben az adott képet feltöltô felhasználót terheli.
 • (CWL)Klán Képfeltöltő rendszerben a következô típusú kategóriákba sorolható képek feltöltése nem engedélyezett:
  • Képek amelyek szerzôi jogi védelem alatt állnak valamint azon képek amelyeken a "Minden jog fenntartva" / "All rights reserved" felirat szerepel..
  • Képek amelyek felnôtt tartalomnak minôsülnek. Például: pornográf képek, meztelen képek, közízléssel összeeggyeztethetetlen fotók/képek.
  • Képek amelyek alkalmasak lehetnek mások nyugalmának megzavarására. Például: halott embereket, csonkításokat, gusztustalan jeleneteket ábrázoló képek/fotók..
  • Képek amelyek sérthetnek más embereket méltóságukban, becsületükben. Képek amelyek sérthetik a személyiségi jogokat, amelyek közzétételébe nem eggyezett bele az a személy aki szerepel az említett képeken/fotókon.
  • Képek amelyek az ország törvényeivel ellentétes tartalmat hordozhatnak. (horogkereszt, vöröscsillag, egyéb önkényuralmi jelképek)
 • Fájlok minden ok nélkül soha nem kerülnek törlésre errôl minden felhasználót biztosíthatunk. Adatokat csak akkor távolítunk el ha azok tárolása biztonsági kockázattal jár vagy a szabályzatba ütközik.
 • (CWL)Klán Képfeltöltő adminisztrátora fenntartja a jogot, hogy megtagadhassa a feltöltés jogát azoktól a felhasználóktól akik a szabályzat rendelkezéseit megsértik illetve a fôoldalon ismertetett képfeltöltésre vonatkozó technikai szabályokat, szándékos károkozás céljából áthágják.
 • (CWL)Klán Képfeltöltő adminisztrátora fenntartja a jogot, hogy bármikor módosíthassa a Felhasználási feltételeket a felhasználók elôzetes vagy utólagos figyelmeztetése nélkül. A felhasználási feltételekrôl a felhasználónak kötelezsége tájékozódni minden feltöltést megelôzôen..


Adatkezelési záradék

Felhasználóinkról soha nem adunk ki adatot üzleti, személyes vagy egyéb más érdekbôl fakadóan kivéve hivatalos közeg számára, ha erre a hivatalos szerv utasítást ad jogi eljárás keretében. A felhasználók adatait soha nem adjuk ki harmadik személynek. A szolgáltatásunkat senki semmilyen formában nem értékesítheti, és semmilyen termékkel, szolgáltatással vagy más üzleti tevékenységgel árukapcsolásba nem vonhatja a Szolgáltató engedélye nélkül.A Szolgáltató a feltöltéskor elmenti Felhasználó IP-címét, mely alapján Felhasználó késôbb beazonosítható. Szolgáltató a rendelkezésére álló adatot harmadik félnek csakis hivatalos közeg számára, jogi eljárás során ad át.